1769 resultaten gevonden.
Stadsbreed
Door
Hoogwater is een a capella groep uit Nijmegen. Het koor bestaat in de huidige bezetting uit 10 personen. Hoogwater zingt a capella, dat wil zeggen: zonder instrumentale begeleiding. Het veelzijdige repertoire bestaat uit lichte muziek...
Wijk
Bottendaal
Stadsbreed
Ieder jaar brengt Bindkracht10 het zomerprogramma voor senioren uit. Daarin staat een overzicht van activiteiten voor senioren uit Nijmegen die iets in juli en augustus willen doen. Ook is er een overzicht van organisaties die hulp of...
Telefoonnr
Stadsbreed
Door
Zonnebloem Regio Nijmegen bestaat uit 14 afdelingen, waaronder een Jongerengroep. De vrijwilligers zetten zich in voor mensen vanaf 18 jaar met een lichamelijke beperking door hen te bezoeken en/of activiteiten te ondernemen. De afdelingen...
Stadsbreed
Heeft u door een ziekte of een beperking hulp nodig? Bijvoorbeeld in het huishouden, een aanpassing in uw woning om thuis te kunnen blijven wonen of een hulpmiddel om uzelf te verplaatsen? De Wmo-consulenten van de gemeente helpen u bij het...
Telefoonnr
Stadsbreed
Op de website VraaghulpNijmegen.nl vind je snel de weg naar wie jou kan helpen bij jouw vragen. Je zoekt het onderwerp waarover je vraag gaat, en kiest de leeftijdscategorie die bij je past. Vervolgens zie je met welke organisatie je...
Stadsbreed
Het Zorgcafé is een toegankelijke plek waar nieuwkomers terecht kunnen psychosociale ondersteuners, artsen, verpleegkundigen en psychologen die intensief samenwerken met Farsi, Arabisch en Tigrinya sprekende cultuurcoaches. Allen werken op...
Wijk
Benedenstad
Adres

Ontmoetingscentrum Gezellig
Ganzenheuvel 56
6511 WD Nijmegen

Telefoonnr
Stadsbreed
Op de website van Zorgkaart Nederland vind je een uitgebreid overzicht van (onder andere) de volgende zorgverleners/ zorginstellingen/ zorgaanbieders in Nijmegen: Apotheken - Apothekers - Apotheek Diëtistenpraktijken - Diëtisten - Diëtist...
Stadsbreed
De zorgtrajectbegeleider is een vaste contactpersoon die met raad en daad kan helpen en langdurig betrokken is. Bijvoorbeeld als er een vermoeden is van dementie of als de diagnose dementie is gesteld. Hij/zij kent het dementieproces (wat...
Telefoonnr
Stadsbreed
Als u zorg nodig heeft dan zult u ongetwijfeld zeggenschap willen houden over de invulling van die zorg. Wie komt er bij u thuis, wanneer en voor welke ondersteuning? Het is logisch dat ú dat wilt bepalen. U weet immers zelf het beste wat u...
Telefoonnr
Stadsbreed
Wij bieden (zorg)vervoer op maat aan iedereen die dat nodig heeft. We rijden van en naar ziekenhuizen, verpleeghuizen, dagbesteding, revalidatiecentra en alle overige locaties waar (medische) zorg plaatsvindt. Naast zorgvervoer is ook al...