Bindkracht10

Bindkracht10 ondersteunt mensen om vanuit hun mogelijkheden verder te komen in het leven. We zijn er voor iedereen, maar hebben extra aandacht voor mensen met weinig sociale contacten, een klein netwerk of die in een lastige situatie zitten. Bindkracht10 is een samenvoeging van Tandem en Het Inter-Lokaal. Ze:

 • bouwen aan sociale samenhang met activiteiten en ontmoetingen
 • begeleiden mensen van alle leeftijden om hun talent te zien, te ontwikkelen en te gebruiken
 • laten mensen zien hoe ze de regie in hun leven kunnen (her)pakken
 • stimuleren initiatieven die bijdragen aan leefbaarheid, zelfredzaamheid en samenredzaamheid
 • geven advies en informatie. Bijvoorbeeld bij de opvoeding of geldzaken
 • kijken scherp naar risico’s en kansen in de leefomgeving en anticiperen daarop
 • lossen concrete problemen op als dat nodig is om mensen (weer) mee te laten doen

Het werkveld van Bindkracht10 bestaat uit de volgende categorieën:

 • Materiële dienstverlening
 • Opvoedondersteuning
 • Stips
 • Opbouwwerk
 • Jongerenwerk
 • Activiteitenpleinen
 • Diensten en projecten

Alle activiteiten van Bindkracht10

Adres

Postbus 1547
6501 BM Nijmegen
Nederland

Telefoonnr

024-3650111

E-mail

info@bindkracht10.nl