RIBW Nijmegen en Rivierenland

De RIBW Nijmegen & Rivierenland is een regionale instelling voor begeleiding bij wonen, dagbesteding en werk. Wij begeleiden mensen die vanwege een ernstige psychiatrische aandoening (of het vermoeden daarvan) voor langere tijd ondersteuning nodig hebben. De RIBW wil haar cliënten helpen een zo gewoon mogelijk bestaan als burger in de samenleving te leiden. Wij gaan uit van de kracht en de zelfredzaamheid van de cliënt. Wilt u voor verblijf, begeleiding bij wonen en/of dagbesteding door de RIBW in aanmerking komen, dan is een besluit van uw gemeente, of een nog geldige indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Ook voor jongeren onder de 18 jaar is een besluit van de gemeente nodig of is een nog geldige indicatie van Bureau Jeugdzorg vereist. Als de gemeente een besluit heeft genomen over uw ondersteuningsvraag, krijgt u een beschikking toegestuurd. Als u van tevoren kenbaar heeft gemaakt dat de begeleiding van de RIBW uw voorkeur heeft dan krijgt de RIBW de toekenning binnen. Aanbod RIBW: Individuele (ambulante) begeleiding Beschermd wonen Dagbesteding & inloop Werkprojecten Trainingen & vriendendienst Hulp aan naasten
Adres

Kerkenbos 1103A
6546 BC Nijmegen
Nederland

Telefoonnr

088-3822422

E-mail

info@ribw-nr.nl