RIBW Nijmegen & Rivierenland

RIBW Nijmegen & Rivierenland is er voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Dat kan bijvoorbeeld een depressie zijn, een persoonlijkheidsprobleem, een angststoornis, schizofrenie of een andere psychotische aandoening. Aandoeningen waardoor het niet lukt om zelfstandig deel te nemen aan de samenleving. Maar ook met periodes waarin het relatief goed kan gaan. We stemmen onze begeleiding daarop af.

We hebben toegespitste begeleiding voor jongvolwassenen of juist ouderen met een intensievere zorgbehoefte. Er is ook begeleiding voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (waaronder Korsakov), mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) of dak- en thuislozen. Ook begeleiden we zorgmijders en mensen met een forensische titel.

Telefoonnr

088-3822422

E-mail

info@ribw-nr.nl