Ambulante begeleiding

We ondersteunen bij wat nodig is zoals wonen, bestrijden van armoede, gezondheid, opvoeding, dagbesteding, werken, opbouwen netwerk en contact met voorliggende voorzieningen, zodat mensen meer grip kunnen krijgen op eigen regie. We doen dit in het kader van de WMO en geven langdurige zorg in het kader van de WLZ in de vorm van PGB.

De expertise van Dahlia Kracht kenmerkt zich door:

 • Begeleiding van mensen met een licht verstandelijke en/of psychische beperking en bij multi-problemen;
 • Veel ervaring in omgaan met culturele diversiteit;
 • Goed kunnen aansluiten bij mensen met een migratieachtergrond;
 • Beschikbaar zijn voor consultatie over omgaan met culturele diversiteit ten behoeve van klanten;
 • Samenwerken om de begeleiding van klanten te optimaliseren.
 • Voor consultatie is een GZ-psycholoog verbonden aan het team.
 • We zijn er voor gezinnen waar ouders veel moeite hebben met de opvoeding van de kinderen. Met aandacht voor alle leefgebieden ligt dan de focus op de opvoeding.
Wat
 • Maatschappelijke hulp
  • Begeleiding en Hulpverlening
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Waar
Stadsbreed
Wie
Mensen met een psychische aandoening
(Licht) verstandelijke beperking (LVB)
Mensen met een migratieachtergrond
Leeftijd
Volwassenen
Adres

Houtlaan 119
6525 ZC Nijmegen

Naam

Dhr F. Ozcan en dhr H. Osman