Bewindvoering

Anker Bewind houdt zich bezig met bewindvoering, mentorschap en curatele.

 • Bij bewindvoering behartigt de bewindvoerder de financiële belangen van mensen die daar zelf niet naar behoren toe in staat zijn.
 • Bij mentorschap vertegenwoordigt een mentor de niet-financiële belangen van de cliënt in het kader van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Bij mentorschap is de cliënt niet bevoegd om rechtshandelingen te nemen. 
 • Bij een ondercuratelestelling vertegenwoordigt de curator financiële en persoonlijke (niet-financiële) belangen van de curandus (cliënt). Door de curatele is de curandus wilsonbekwaam en handelingsonbekwaam

Voor professionals (hulpverleners) telefonisch bereikbaar op 024-7119800

Erkend & geregistreerd
Branchevereniging PBI
Stichting FTI

Wat
 • Inkomen en schuld
  • Budgetbeheer of bewind
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Waar
Stadsbreed
Leeftijd
Volwassenen
Adres

Postbus 1339
6501 BH Nijmegen

Telefoonnr