1761 resultaten gevonden.
Stadsbreed
Koor Terpsichoré is een Nijmeegs dameskoor met een rijke historie. Het koor is opgericht in 1953 en genoemd naar Terpsichoré, de muze van de dans en de lyrische poëzie. Het koor zingt (meestal) vierstemmig. Het repertoire is divers...
Wijk
Nije Veld
Adres

't Hert
Thijmstraat 40
6531 CS Nijmegen

Stadsbreed
Wij zijn een amateur-smartlappenkoor actief in de Benedenstad. Ons repertoire bestaat hoofdzakelijk uit Nederlandstalige liedjes, maar ook een enkel buitenlands nummer komt aan bod. Bij braderieën, verzorgingstehuizen, en andere gezellige...
Wijk
Waterkwartier
Adres

't Oude Weeshuis
Papengas 8
6511 WT Nijmegen

Stadsbreed
Het koor - bestaande uit vrouwen en mannen - brengt met veel passie en plezier het levenslied ten gehore. Elke even week op woensdag repeteren zij in het voorzieningenhart. Smartlappenkoor De Kleppers staat garant voor veel zangplezier en...
Wijk
Waterkwartier
Adres

De Biezantijn
Waterstraat 146
6541 TN Nijmegen

Telefoonnr
Stadsbreed
Ons koor zingt vooral Nederlandse en Engelse nummers. We gebruiken geen bladmuziek. De teksten van de nummers worden op een groot scherm getoond, zodat iedereen mee kan zingen. Zingen is de manier om je spraakorgaan extra te activeren...
Wijk
Willemskwartier
Adres

Voorzieningenhart 't Hert
Thijmstraat 40
6531 CS Nijmegen

Telefoonnr
Stadsbreed
Ieder jaar brengt Bindkracht10 het zomerprogramma voor senioren uit. Daarin staat een overzicht van activiteiten voor senioren uit Nijmegen die iets in juli en augustus willen doen. Ook is er een overzicht van organisaties die hulp of...
Telefoonnr
Stadsbreed
Door
Zonnebloem Regio Nijmegen bestaat uit 14 afdelingen, waaronder een Jongerengroep. De vrijwilligers zetten zich in voor mensen vanaf 18 jaar met een lichamelijke beperking door hen te bezoeken en/of activiteiten te ondernemen. De afdelingen...
Stadsbreed
Heeft u door een ziekte of een beperking hulp nodig? Bijvoorbeeld in het huishouden, een aanpassing in uw woning om thuis te kunnen blijven wonen of een hulpmiddel om uzelf te verplaatsen? De Wmo-consulenten van de gemeente helpen u bij het...
Telefoonnr
Stadsbreed
Op de website VraaghulpNijmegen.nl vind je snel de weg naar wie jou kan helpen bij jouw vragen. Je zoekt het onderwerp waarover je vraag gaat, en kiest de leeftijdscategorie die bij je past. Vervolgens zie je met welke organisatie je...
Stadsbreed
Het Zorgcafé is een toegankelijke plek waar nieuwkomers terecht kunnen psychosociale ondersteuners, artsen, verpleegkundigen en psychologen die intensief samenwerken met Farsi, Arabisch en Tigrinya sprekende cultuurcoaches. Allen werken op...
Wijk
Benedenstad
Adres

Ontmoetingscentrum Gezellig
Ganzenheuvel 56
6511 WD Nijmegen

Telefoonnr
Stadsbreed
Op de website van Zorgkaart Nederland vind je een uitgebreid overzicht van (onder andere) de volgende zorgverleners/ zorginstellingen/ zorgaanbieders in Nijmegen: Apotheken - Apothekers - Apotheek Diëtistenpraktijken - Diëtisten - Diëtist...