Adviescommissie Kleurrijk Samenleven Nijmegen

Kleurrijk Samenleven Nijmegen is een adviescommissie voor het college van B&W over het beleid over culturele diversiteit. Daarvoor gaat de commissie in een zo vroeg mogelijk stadium met ambtenaren, college en achterban (migrantenorganisaties) in gesprek. Dit leidt tot gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college die daadwerkelijk bijdragen aan de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de partijen in het belang van culturele diversiteit.

De commissie vergadert ongeveer 10 keer per jaar. Soms bespreekt de commissie een beleidsvoorstel alleen intern. Maar steeds vaker praat de commissie eerst met deskundigen. Dit zijn vaak ervaringsdeskundigen. Vaak wordt een beleidsadviseur of een van de wethouders gevraagd het voorstel toe te lichten. Ook organiseert de commissie rondetafel-gesprekken en klankbordbijeenkomsten met de achterban. Daarvoor nodigt zij vertegenwoordigers van migrantenorganisaties en van instellingen en sleutelpersonen uit.

Wilt u een vergadering bijwonen, meldt u dan ook aan via de mail.

 

Wat
 • Maatschappelijke hulp
  • Belangenbehartiging
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Waar
Stadsbreed
Wie
Mensen met een migratieachtergrond
Leeftijd
Volwassenen
Kosten
Gratis
Adres

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen

Telefoonnr

Andere activiteiten van deze organisatie