Beschermd en begeleid wonen Als Thuis

Door

Wij zijn kleinschalig en staan dicht naast de cliënt in deze fase om een goede en veilige plek te creëren die voelt als een thuis voor de cliënten. Wij werken voornamelijk met jong volwassenen uit de zogenoemde LVB+ en of psychiatrie doelgroep. Door de veranderingen in 2015 is het juist deze doelgroep die in een grijs gebied valt en die wij proberen op te vangen. Tussen de beschermd woonvormen en het ambulant wonen in, bieden wij het vernieuwde spettermodel wonen, zodat ook deze doelgroep een eerlijke kans krijgen in de vernieuwde maatschappij. Dit gebeurt vaak aan de hand van zelfstandigheidstraining, coaching en kamer training.

Midden in de wijk is een trefpunt aanwezig met daarbij een begeleiderspost. Daaromheen zijn als losse spetters woonvormen van cliënten met een begeleidingsvraag.

Kosten

De Driestroom heeft contracten lopen met het zorgkantoor/ WLZ en de gemeenten/ WMO.

Verwijzing

Om te wonen bij Als thuis is het noodzakelijk dat er een 24 uurs indicatie is. Dit kan Zorg in Natura zijn of PGB, de voorkeur gaat echter uit naar ZIN.

Wat
  • Wonen
    • Wonen met zorg of begeleiding
Waar
  • Oud-West
Waar
Wie
Mensen met een (licht) verstandelijke beperking
Mensen met een psychische kwetsbaarheid
Leeftijd
Jongeren
Kosten
Eigen bijdrage
Verwijzing
Met verwijzing
Wijk

Biezen

Adres

Zwaluwstraat 116
6541 NR Nijmegen

Naam

Driestroom Klantcontact

Andere activiteiten van deze organisatie(s)