De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand extra aandacht krijgen. We lezen voor, doen taalspelletjes en gaan samen met de ouders aan de slag met boeken, spelletjes en digitale middelen. Dat doen we door het gezin (thuis) te ontmoeten maar ook door digitale contactmomenten. Het doel is om er samen voor te zorgen dat een kind veel taal hoort en gebruikt. Niet alleen op school, maar juist ook thuis.

Verwijzing

Aanmelden gaat altijd via school, peutercentrum of een professional. Je kunt helaas dus niet zelf je gezin aanmelden.

Wat
 • Opleiding of werk
  • Nederlandse taal en inburgering
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Waar
Stadsbreed
Wie
Laaggeletterden
Leeftijd
Kinderen
Kosten
Gratis
Verwijzing
Met verwijzing
Adres

Mariënburg 29
6511 PS Nijmegen

Naam

Floor Pullen

Andere activiteiten van deze organisatie(s)