11 resultaten gevonden.
Stadsbreed
Fondsenwerving in het kader van armoedebestrijding. Vraagbaak voor hulpverleners en burgers in Nijmegen die tussen wal en schip vallen wat betreft voorliggende voorzieningen. Gaat om individuele situaties van burgers. Het moet gaan om...
Adres

Mariënburg 30
6511 PS Nijmegen

Telefoonnr
Stadsbreed
Alle inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm kunnen een voordelig busabonnement aanvragen via de gemeente Nijmegen. Hiermee kun je een jaar onbeperkt reizen met de bus tijdens daluren (op werkdagen na 09.00 uur). U kunt het...
Adres

Mariënburg 30
6511 PS Nijmegen

Telefoonnr
Stadsbreed
Inwoners van Nijmegen met een laag inkomen kunnen kiezen uit twee Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekeringen (CAZ) die de gemeente aanbiedt samen met verzekeraars CZ en VGZ. Naast de CAZ is er nu ook de CAZ-Uitgebreid voor mensen met...
Adres

Mariënburg 30
6511 PS Nijmegen

Telefoonnr
Stadsbreed
Stichting Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt de mogelijkheid aan deze kinderen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse...
Telefoonnr
Stadsbreed
Heeft u onvoorziene uitgaven? Dan kunt u hiervoor een lening krijgen als u aan de voorwaarden voldoet. De hoogte van het bedrag dat u kunt lenen is afhankelijk van uw netto-inkomen en uw vaste uitgaven. Voorbeelden van onvoorziene uitgaven...
Adres

Mariënburg 30
6501 BB Nijmegen

Telefoonnr
Stadsbreed
Hebt u al langer dan 3 jaar een laag inkomen? Dan kunt u van de gemeente Nijmegen extra financiële steun krijgen. De hoogte van het bedrag hangt af van uw inkomen, grootte van uw gezin, hoeveel spaargeld u heeft en uw woonsituatie. Let op...
Telefoonnr
Stadsbreed
U studeert maar kunt uw studie door ziekte of handicap moeilijk combineren met een bijbaan. Misschien kunt u een individuele studietoeslag krijgen. Dat is een extra bedrag voor studenten met een beperking. Jaarlijks aanvragen voor 1...
Telefoonnr
Stadsbreed
U kunt subsidie krijgen voor het bedenken en uitvoeren van een plan om armoede te bestrijden. Het plan is vernieuwend en gericht op het vergroten van kennis en/of vaardigheden. Voorbeelden zijn het lesprogramma Smart met Geld voor...
Adres

Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Stadsbreed
Indien u uw aanslag gemeente- en/of waterschapsbelasting niet kunt betalen, dan heeft u de mogelijkheid om hier kwijtschelding voor aan te vragen. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke en financiële...
Telefoonnr
Stadsbreed
Heeft u een laag inkomen (zie website gemeente), dan kunt u meedoen aan de Meedoenregeling. De gemeente Nijmegen vindt het belangrijk dat alle inwoners kunnen meedoen aan sportieve, culturele en educatieve activiteiten. U kunt per persoon...
Telefoonnr