Activiteiten

10 resultaten gevonden.
Stadsbreed
Het Huis van Compassie is een laagdrempelige plek waarin vele verschillende activiteiten plaatsvinden waarbij compassie met de kwetsbaren in onze samenleving centraal staat; compassie met bijvoorbeeld daklozen, ongedocumenteerde...
Adres

Groenestraat 170
6531 HW Nijmegen

Telefoonnr
Stadsbreed
Ons Interventieteam bestaat uit verschillende experts, zoals een psychiater, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige en verslavingsarts. Onze hulp richt zich op (psychisch) kwetsbare burgers met vaak complexe problemen. We werken intensief...
Adres

Groenewoudseweg 275
6524 TV Nijmegen

Telefoonnr
Stadsbreed
IrisZorg zet zich in voor mensen die de grip op hun leven willen behouden of krijgen. Een verslaving en/of probleem op het gebied van wonen, werken en financiƫn of door een verslaving aan alcohol, drugs, gokken of gamen kunnen ertoe leiden...
Telefoonnr
Stadsbreed
Stichting Dagloon Nijmegen is een werkcollectief van (dreigend) dak- en thuislozen dat in 2004 is opgericht. De dagloners kunnen zinvol werk uitvoeren, waarmee ze een vrijwilligersvergoeding verdienen. Dagloners wonen in Nijmegen en hebben...
Adres

Havenweg 15
6541 AD Nijmegen

Telefoonnr
Stadsbreed
Stichting Gast helpt uitgeprocedeerde asielzoekers die onder schrijnende omstandigheden leven in Nijmegen en omgeving. Deze vluchtelingen zijn uitgeprocedeerd, maar kunnen of durven niet terug. De overheid zet uitgeprocedeerde vluchtelingen...
Adres

Tweede Walstraat 19 a
Nijmegen

Telefoonnr
Stadsbreed
Biedt 'een plek om thuis te voelen' aan (voormalig) dak- en thuisloze mensen. Het Kruispunt Nijmegen werd in 1998 op straat opgericht. In 2003 kreeg het een thuis in de Titus Brandsmakapel. Deze bijzondere, monumentale plek past bij hen. Ze...
Adres

Kroonstraat 114
6511 DW Nijmegen

Telefoonnr
Stadsbreed
SNOV is de Stichting Noodopvang Vluchtelingen Nijmegen. Zij verzorgt de Bed-bad-brood-voorziening voor dakloze uitgeprocedeerde vluchtelingen in Nijmegen met ingang van januari 2015. De Stichting Noodopvang Vluchtelingen draait op...
Adres

Groenestraat 170
6531 HW Nijmegen

Telefoonnr
Stadsbreed
Biedt woon- en zorgvoorzieningen aan mensen die sociaal-maatschappelijk in knel komen en niet zondermeer in de reguliere zorgverlening terecht kunnen. Vaak is er sprake van overlastsituaties, wanbetaling, sociale uitsluiting, verloedering...
Telefoonnr
Stadsbreed
Op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagavond delen zij in de Tweede Walstraat in Nijmegen maaltijden en lunchpakketten uit aan dak- en thuislozen. Samen met de gasten zijn ze druk in de weer een maaltijd op te scheppen, eitjes te bakken...
Adres

Tweede Walstraat 21
6511LN Nijmegen

Stadsbreed
Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen biedt tijdelijke opvang en begeleiding aan dakloze vrouwen met gezondheidsproblemen uit de regio Nijmegen, die geen verblijfspapieren hebben. In Nijmegen leven net als in de rest van Nederland...
Telefoonnr