Brede school De Dukendonck

Een Brede school biedt kinderen zowel tijdens als na schooltijd een diversiteit aan activiteiten, zodat de kinderen uit de wijk Tolhuis kunnen opgroeien in een rijke speel- en leeromgeving zodat we onze kinderen optimale ontwikkelkansen kunnen bieden.

Het aanbod van na-schoolse activiteiten wordt verzorgd door Bindkracht10 (Speel-leerkamer) en de Buitenschoolse Opvang en Peuter Speelzaal door KION . Wij huren ook activiteiten in. Kinderen en ouders kunnen intekenen op deze na schoolse activiteiten. Als Brede school zijn we een ontwikkelplek waar we oog willen hebben voor de talenten van kinderen. De naschoolse activiteiten zijn daarom zowel recreatief, educatief, creatief als sportief.

De instellingen die onderdeel zijn van Brede school De Dukendonk zijn:

  • Peuter Speelzaal De Duikelaar van KION
  • Buiten Schoolse Opvang van KION
  • Speel-leerkamer van Bindkracht10
  • Sportactiviteiten van Gemeente Nijmegen
  • Tussen Schoolse Opvang Dukendonck

Visie op onze rol in de maatschappij:
Wij willen onze kinderen goed voorbereiden op hun rol in de maatschappij en ze opvoeden tot sociale wijkbewoners met respect voor mensen, ongeacht afkomst of cultuur. In onze school krijgen de relatie met de wijk en de behoefte vanuit de wijk een grote rol. Met onze samenwerkingspartners verbreden wij de leeromgeving van het kind door het organiseren van naschoolse activiteiten. Ook laten wij de leerlingen maatschappelijke ervaringen opdoen (levensecht leren). Als openbare school hebben wij oog voor de pluriformiteit van de school en de wijk. We bieden ruimte aan kinderen ongeacht geloofs- of levensovertuiging.

Wat
  • Opgroeien en opvoeden
    • Brede scholen
Waar
  • Dukenburg
Wie
Opvoeders
Door
Beroepskrachten
Leeftijd
Kinderen