Brede school Het Octaaf

Een Brede school is een netwerk van voorzieningen voor kinderen en het gezin in de buurt, met de school als middelpunt. Een Brede school werkt samen met diverse organisaties. Basisschool Het Octaaf maakt deel uit van de Brede school Neerbosch-Oost. Dit houdt in dat de school samen met allerlei andere instanties activiteiten organiseert.

Het Octaaf is een multiculturele wijkschool voor Neerbosch-Oost. We zijn sterk in ontwikkeling om onze kinderen goed voor te bereiden op de 21ste eeuw. Onze kracht ligt in goed onderwijs in de basisvaardigheden en de verbinding die we leggen tussen de wereld oriĆ«nterende vakken en cultuureducatie. Dit gebeurt niet alleen onder lestijd, maar ook in de naschoolse activiteiten. Niet voor niets heeft onze Brede school het profiel: Taal en Cultuur. We zijn een onverbrekelijk onderdeel van de Brede School Neerbosch-Oost. In samenwerking met onze partners zorgen we voor een doorlopend ontwikkelingsprogramma voor de kinderen voor, tijdens en na lestijd. De ontwikkeling in de komende schooljaren richt zich op het lesgeven in de vaardigheden van de 21ste eeuw, zowel op de inhoud als op de vorm en organisatie van die lessen.

Wat
  • Vrije tijd
    • Spel en denksport
  • Opgroeien en opvoeden
    • Brede scholen
Waar
  • Nieuw-West
Wie
Opvoeders
Door
Beroepskrachten
Leeftijd
Kinderen
Adres

Fanfarestraat 51-53
6544 NS Nijmegen

Telefoonnr