De Honinghoeve, wonen met zorg

In de Honinghoeve wonen in totaal zo’n 110 bewoners. Naast de kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie bestaat De Honinghoeve uit individuele appartementen, compleet met woonkamer met keuken, slaapkamer en badkamer. Voor ouderen met lichamelijke problemen. Maar ook ouderen die nog redelijk zelfstandig zijn en met de ondersteuning van thuiszorg in een inleunwoning met tuin kunnen wonen. Bij de zorg en behandeling zijn verschillende professionals betrokken: verzorgenden, verpleegkundigen en de specialist ouderengeneeskunde.

De Honinghoeve beschikt over meerdere faciliteiten en diensten, zoals De Brasserie, kapsalon, fysiotherapiepraktijk, pedicurekamer en een moestuin. Winkelcentrum De Notenhout ligt op loopafstand. Wie niet zo mobiel is, kan voor een boodschap in de buurt gebruikmaken van de Toektoek, een elektrisch wagentje dat door vrijwilligers bestuurd wordt. 

Verwijzing

Om te kunnen wonen in De Honinghoeve is een zorgindicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) nodig (zorgzwaartepakket 5 of 6). Deze vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Kosten

U betaalt waarschijnlijk een maandelijkse eigen bijdrage.

Wat
  • Wonen
    • Wonen met zorg of begeleiding
Waar
  • Nieuw-West
Waar
Wie
Mensen met een lichamelijke beperking
Leeftijd
Senioren
Verwijzing
Met verwijzing
Wijk

Neerbosch-Oost

Adres

Albanystraat 7
6544 RA Nijmegen

Telefoonnr

Andere activiteiten van deze organisatie(s)